Fotografia Krajobrazowa


Fotografia krajobrazowa to zdjęcia będące wynikiem poszukiwania pięknych miejsc. Pięknych nie zawsze i wszędzie ale w określonym kontekście. Składa się na niego przede wszystkich światło. Nie mniej istotne są również perspektywa, kadr, kompozycja czy też obróbka w cyfrowej ciemni. Moja opowieść o tych miejscach – w Polsce jak i za granicą – jest właśnie taka.